IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(4776) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37693 Lökaö naturhamn 47762015-06-22Imposex50LÖ2015-018Stor tusensnäcka 0,36 Helkropp                                   0,250,053513,9
37248 Lökaö naturhamn 47762013-06-02Imposex50LÖ2013-264Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0,1330,07713,3
37479 Lökaö naturhamn 47762014-06-10Imposex50LÖ2014-312Stor tusensnäcka 0,42 Helkropp                                   0,250,053513,9
33981 Lökaö naturhamn 47762008-06-13Imposex50LÖ001-122Stor tusensnäcka 0,48 Helkropp                                   0,50,5319,6
34462 Lökaö naturhamn 47762009-06-11Imposex50LÖ2009-118Stor tusensnäcka 0,43 Helkropp                                   0,1890,06698,11
34626 Lökaö naturhamn 47762010-06-16Imposex50LÖ2010-147Stor tusensnäcka 0,42 Helkropp                                   0,1110,1637,41
35219 Lökaö naturhamn 47762011-06-07Imposex50LÖ2011-186Stor tusensnäcka 0,42 Helkropp                                   0,2430,1121,6
36765 Lökaö naturhamn 47762012-06-05Imposex50LÖ2012-220Stor tusensnäcka 0,41 Helkropp                                   0,2190,11318,8