IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(4776) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37693 Lökaö naturhamn 47762015-06-22Imposex50LÖ2015-018Stor tusensnäcka 0.36 Helkropp                                   0.250.053513.9
37248 Lökaö naturhamn 47762013-06-02Imposex50LÖ2013-264Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0.1330.07713.3
37479 Lökaö naturhamn 47762014-06-10Imposex50LÖ2014-312Stor tusensnäcka 0.42 Helkropp                                   0.250.053513.9
33981 Lökaö naturhamn 47762008-06-13Imposex50LÖ001-122Stor tusensnäcka 0.48 Helkropp                                   0.50.5319.6
34462 Lökaö naturhamn 47762009-06-11Imposex50LÖ2009-118Stor tusensnäcka 0.43 Helkropp                                   0.1890.06698.11
34626 Lökaö naturhamn 47762010-06-16Imposex50LÖ2010-147Stor tusensnäcka 0.42 Helkropp                                   0.1110.1637.41
35219 Lökaö naturhamn 47762011-06-07Imposex50LÖ2011-186Stor tusensnäcka 0.42 Helkropp                                   0.2430.1121.6
36765 Lökaö naturhamn 47762012-06-05Imposex50LÖ2012-220Stor tusensnäcka 0.41 Helkropp                                   0.2190.11318.8