IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(4775) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37152 Bullandö Marina 47752010-06-16Imposex50BM2010-146Stor tusensnäcka 0.35 Helkropp                                   0.4620.10320.5
37692 Bullandö Marina 47752015-06-22Imposex50BM2015-017Stor tusensnäcka 0.35 Helkropp                                   0.2950.11527.3
37241 Bullandö Marina 47752013-06-02Imposex50BM2013-263Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0.3950.07539.5
37478 Bullandö Marina 47752014-06-09Imposex50BM2014-311Stor tusensnäcka 0.44 Helkropp                                   0.2950.11527.3
33980 Bullandö Marina 47752008-06-13Imposex50BM001-121Stor tusensnäcka 0.41 Helkropp                                   1.030.13542.9
34461 Bullandö Marina 47752009-06-12Imposex50BM2009-117Stor tusensnäcka 0.38 Helkropp                                   0.4330.13730
35218 Bullandö Marina 47752011-06-07Imposex50BM2011-185Stor tusensnäcka 0.36 Helkropp                                   0.8790.4348.5
36764 Bullandö Marina 47752012-06-05Imposex50BM2012-219Stor tusensnäcka 0.39 Helkropp                                   0.5480.09348.4