IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(127) Station:(4824) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37677 Glommens fiskehamn 48242015-07-08Imposex50Glommen2015-002Nätsnäcka 2,06 Helkropp 33,2             9,3 5,6 17 4 1b1b1b1b1b1b0,8970,051255,2
37493 Glommens fiskehamn 48242014-06-24Imposex50Glommen2014-296Nätsnäcka 2,1 Helkropp 31,9             15 7,1 14 4,5 1b1b1b1b1b1b0,8970,051255,2
34448 Glommens fiskehamn 48242009-07-18Imposex50Glommen 2009-104Nätsnäcka 2,02 Helkropp   9,57 5,58 0,835 0,5b0,21b0,21b                    0,4670,33633,3
34612 Glommens fiskehamn 48242010-07-13Imposex50Glommen-132Nätsnäcka 2,08 Helkropp 32,4             19 5,5 12 1b1b1b        1,040,055169,2
35205 Glommens fiskehamn 48242011-06-28Imposex50Glommen-172Nätsnäcka 2,17 Helkropp 30,7             22 2 7,9 1,8 1b1b1b1b1b1b0,8370,042648,8
36749 Glommens fiskehamn 48242012-07-05Imposex50Glommen-204Nätsnäcka 2,14 Helkropp 36,5             8,4 3,29 6,57 2,6 1b1b1b1b1b1b1,060,02562,9
37103 Glommens fiskehamn 48242013-06-10Imposex50Glommen-237Nätsnäcka   Helkropp 31,3             22,3 2,86 14 1,17 1,1b1,1b1,1b1,1b1,1b1,1b0,8530,03264,7