IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(127) Station:(4824) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37677 Glommens fiskehamn 48242015-07-08Imposex50Glommen2015-002Nätsnäcka 2.06 Helkropp 33.2             9.3 5.6 17 4 1b1b1b1b1b1b0.8970.051255.2
37493 Glommens fiskehamn 48242014-06-24Imposex50Glommen2014-296Nätsnäcka 2.1 Helkropp 31.9             15 7.1 14 4.5 1b1b1b1b1b1b0.8970.051255.2
34448 Glommens fiskehamn 48242009-07-18Imposex50Glommen 2009-104Nätsnäcka 2.02 Helkropp   9.57 5.58 0.835 0.5b0.21b0.21b                    0.4670.33633.3
34612 Glommens fiskehamn 48242010-07-13Imposex50Glommen-132Nätsnäcka 2.08 Helkropp 32.4             19 5.5 12 1b1b1b        1.040.055169.2
35205 Glommens fiskehamn 48242011-06-28Imposex50Glommen-172Nätsnäcka 2.17 Helkropp 30.7             22 2 7.9 1.8 1b1b1b1b1b1b0.8370.042648.8
36749 Glommens fiskehamn 48242012-07-05Imposex50Glommen-204Nätsnäcka 2.14 Helkropp 36.5             8.4 3.29 6.57 2.6 1b1b1b1b1b1b1.060.02562.9
37103 Glommens fiskehamn 48242013-06-10Imposex50Glommen-237Nätsnäcka   Helkropp 31.3             22.3 2.86 14 1.17 1.1b1.1b1.1b1.1b1.1b1.1b0.8530.03264.7