IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(127) Station:(4823) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37678 Gåsanabbe 48232015-09-10Imposex50Gåsanabbe2015-003Nätsnäcka 1,92 Helkropp 32,2             1,7 1b1 1b1b1b1b1b1b1b0,0606
37494 Gåsanabbe 48232014-06-25Imposex50Gåsanabbe2014-295Nätsnäcka 2,07 Helkropp 33,1             1,5 1b1,1 1b1b1b1b1b1b1b0,0606
34447 Gåsanabbe 48232009-07-18Imposex50Gåsanabbe 2009-103Nätsnäcka 1,88 Helkropp   2,82 2,97 0,346 0,5b0,21b0,21b                    0,0455 4,55
34611 Gåsanabbe 48232010-07-13Imposex50Gåsanabbe-131Nätsnäcka 1,78 Helkropp 30,4             1,2 1b1,3 1b1b1b        0,190,10111,9
35204 Gåsanabbe 48232011-06-28Imposex50Gåsanabbe-171Nätsnäcka 1,88 Helkropp 32,7             2,7 1b1,6 1b1b1b1b1b1b1b0,0204 2
36748 Gåsanabbe 48232012-07-04Imposex50Gåsanabbe-203Nätsnäcka 1,77 Helkropp 31,2             1,5 1,2 1,1 1b1b1b1b1b1b1b0,125 12,5
37102 Gåsanabbe 48232013-06-12Imposex50Gåsanabbe-236Nätsnäcka   Helkropp 35,1             1,33 1b1b1b1b1b1b1b1b1b000