IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(127) Station:(4823) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37678 Gåsanabbe 48232015-09-10Imposex50Gåsanabbe2015-003Nätsnäcka 1.92 Helkropp 32.2             1.7 1b1 1b1b1b1b1b1b1b0.0606
37494 Gåsanabbe 48232014-06-25Imposex50Gåsanabbe2014-295Nätsnäcka 2.07 Helkropp 33.1             1.5 1b1.1 1b1b1b1b1b1b1b0.0606
34447 Gåsanabbe 48232009-07-18Imposex50Gåsanabbe 2009-103Nätsnäcka 1.88 Helkropp   2.82 2.97 0.346 0.5b0.21b0.21b                    0.0455 4.55
34611 Gåsanabbe 48232010-07-13Imposex50Gåsanabbe-131Nätsnäcka 1.78 Helkropp 30.4             1.2 1b1.3 1b1b1b        0.190.10111.9
35204 Gåsanabbe 48232011-06-28Imposex50Gåsanabbe-171Nätsnäcka 1.88 Helkropp 32.7             2.7 1b1.6 1b1b1b1b1b1b1b0.0204 2
36748 Gåsanabbe 48232012-07-04Imposex50Gåsanabbe-203Nätsnäcka 1.77 Helkropp 31.2             1.5 1.2 1.1 1b1b1b1b1b1b1b0.125 12.5
37102 Gåsanabbe 48232013-06-12Imposex50Gåsanabbe-236Nätsnäcka   Helkropp 35.1             1.33 1b1b1b1b1b1b1b1b1b000