IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(127) Station:(4534) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
35215 Göteborg 5 45342011-10-20Imposex50G5 2011-182Nätsnäcka 2.03 Helkropp 29.3             2.2 1b1.3 1b1b1b1b1b1b1b1.460.0264
37702 Göteborg 5 45342015-10-16Imposex50G52015-027Nätsnäcka 1.97 Helkropp 33             1.6 1b1b1b1b1b1b1b1b1b0.7960.02551
37490 Göteborg 5 45342014-10-21Imposex50G5 201-323Nätsnäcka 2.08 Helkropp 34.4             2.6 1b1b1.3 1b1b1b1b1b1b0.7960.02551
33943 Göteborg 5 45342007-09-27Imposex50G5 2007-202Nätsnäcka 1.88 Helkropp   8.54 11 3.12 1.45 0.7b0.72b                    1.390.031277.6
33950 Göteborg 5 45342004-10-01Imposex50G5 2004-141Nätsnäcka 1.81 Helkropp   12.8 11.9 3.92 1.62 0.29b0.43b                    1.690.026282.2
33977 Göteborg 5 45342008-09-05Imposex50G5 2008-118Nätsnäcka 1.92 Helkropp   5.8 6.4 3.8 2.34b1.04b0.81b                    1.04 64
34458 Göteborg 5 45342009-09-14Imposex50G5 2009-114Nätsnäcka 1.92 Helkropp   4.96 4.1 0.297 0.5b0.21b0.21b                    0.9390.022853.1
34623 Göteborg 5 45342010-10-26Imposex50G5 2010-143Nätsnäcka 2.14 Helkropp 33.8             3.4b0.74 1.8 1b1b1b        0.56 38
36759 Göteborg 5 45342012-10-27Imposex50G5 2012-214Nätsnäcka 2.09 Helkropp 28.1             1.7 1b0.927 1b1b1b1b1b1b1b0.510.03340
37113 Göteborg 5 45342013-11-25Imposex50G5 2013-247Nätsnäcka   Helkropp 32.3             1.67 1b1b1b1b1b1b1b1b1b0.460.03834
32270 Göteborg 5 45342003-10-14Imposex50G5 2003-118Nätsnäcka 1.76 Helkropp   3.12 9.74 5.48 1b2.47 0.424                     1.960.040688.9
32315 Göteborg 5 45342005-09-09Imposex50G5 2005-164Nätsnäcka 1.88 Helkropp   7.93 15.2 3.96 0.9b0.5b0.6b                    1.40.038785.7
32333 Göteborg 5 45342006-09-08Imposex50G5 2006-183Nätsnäcka 1.95 Helkropp   7.1 7.3 2.7 4.8 0.9b0.95b                    1.290.037273.5