IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(127) Station:(4534) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
35215 Göteborg 5 45342011-10-20Imposex50G5 2011-182Nätsnäcka 2,03 Helkropp 29,3             2,2 1b1,3 1b1b1b1b1b1b1b1,460,0264
37702 Göteborg 5 45342015-10-16Imposex50G52015-027Nätsnäcka 1,97 Helkropp 33             1,6 1b1b1b1b1b1b1b1b1b0,7960,02551
37490 Göteborg 5 45342014-10-21Imposex50G5 201-323Nätsnäcka 2,08 Helkropp 34,4             2,6 1b1b1,3 1b1b1b1b1b1b0,7960,02551
33943 Göteborg 5 45342007-09-27Imposex50G5 2007-202Nätsnäcka 1,88 Helkropp   8,54 11 3,12 1,45 0,7b0,72b                    1,390,031277,6
33950 Göteborg 5 45342004-10-01Imposex50G5 2004-141Nätsnäcka 1,81 Helkropp   12,8 11,9 3,92 1,62 0,29b0,43b                    1,690,026282,2
33977 Göteborg 5 45342008-09-05Imposex50G5 2008-118Nätsnäcka 1,92 Helkropp   5,8 6,4 3,8 2,34b1,04b0,81b                    1,04 64
34458 Göteborg 5 45342009-09-14Imposex50G5 2009-114Nätsnäcka 1,92 Helkropp   4,96 4,1 0,297 0,5b0,21b0,21b                    0,9390,022853,1
34623 Göteborg 5 45342010-10-26Imposex50G5 2010-143Nätsnäcka 2,14 Helkropp 33,8             3,4b0,74 1,8 1b1b1b        0,56 38
36759 Göteborg 5 45342012-10-27Imposex50G5 2012-214Nätsnäcka 2,09 Helkropp 28,1             1,7 1b0,927 1b1b1b1b1b1b1b0,510,03340
37113 Göteborg 5 45342013-11-25Imposex50G5 2013-247Nätsnäcka   Helkropp 32,3             1,67 1b1b1b1b1b1b1b1b1b0,460,03834
32270 Göteborg 5 45342003-10-14Imposex50G5 2003-118Nätsnäcka 1,76 Helkropp   3,12 9,74 5,48 1b2,47 0,424                     1,960,040688,9
32315 Göteborg 5 45342005-09-09Imposex50G5 2005-164Nätsnäcka 1,88 Helkropp   7,93 15,2 3,96 0,9b0,5b0,6b                    1,40,038785,7
32333 Göteborg 5 45342006-09-08Imposex50G5 2006-183Nätsnäcka 1,95 Helkropp   7,1 7,3 2,7 4,8 0,9b0,95b                    1,290,037273,5