IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(127) Station:(4532) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
32268 Göteborg 3 45322003-10-13Imposex45G3 2003-116Nätsnäcka 2,02 Helkropp   9,69 12,6 5,41 1b3,52 0,159                     2,220,108100
33941 Göteborg 3 45322007-09-26Imposex50G3 2007-200Nätsnäcka 1,97 Helkropp   4,51 6,01 1,57 0,9b0,7b0,72b                    0,4130,022537
33948 Göteborg 3 45322004-10-02Imposex50G3 2004-139Nätsnäcka 2,04 Helkropp   9,03 9,79 2,17 0,37b0,29b0,43b                    1,530,036280,6
33975 Göteborg 3 45322008-09-05Imposex50G3 2008-116Nätsnäcka 2,03 Helkropp   4,8 6,3 3,5 2,34b1,04b0,81b                    0,50,012937,5
32313 Göteborg 3 45322005-09-10Imposex50G3 2005-162Nätsnäcka 2,0 Helkropp   4,62 8,53 5,69 1,3 0,5b1,7                     1,110,025663,6
32331 Göteborg 3 45322006-09-12Imposex50G3 2006-181Nätsnäcka 2,0 Helkropp   4,8 6,6 4,2 1,8 0,9b0,95b                    0,5420,023441,7