IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(127) Station:(4532) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
32268 Göteborg 3 45322003-10-13Imposex45G3 2003-116Nätsnäcka 2.02 Helkropp   9.69 12.6 5.41 1b3.52 0.159                     2.220.108100
33941 Göteborg 3 45322007-09-26Imposex50G3 2007-200Nätsnäcka 1.97 Helkropp   4.51 6.01 1.57 0.9b0.7b0.72b                    0.4130.022537
33948 Göteborg 3 45322004-10-02Imposex50G3 2004-139Nätsnäcka 2.04 Helkropp   9.03 9.79 2.17 0.37b0.29b0.43b                    1.530.036280.6
33975 Göteborg 3 45322008-09-05Imposex50G3 2008-116Nätsnäcka 2.03 Helkropp   4.8 6.3 3.5 2.34b1.04b0.81b                    0.50.012937.5
32313 Göteborg 3 45322005-09-10Imposex50G3 2005-162Nätsnäcka 2.0 Helkropp   4.62 8.53 5.69 1.3 0.5b1.7                     1.110.025663.6
32331 Göteborg 3 45322006-09-12Imposex50G3 2006-181Nätsnäcka 2.0 Helkropp   4.8 6.6 4.2 1.8 0.9b0.95b                    0.5420.023441.7