IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(127) Station:(4531) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
33940 Göteborg 2 45312007-09-26Imposex50G2 2007-199Nätsnäcka 1.98 Helkropp   4.89 3.48 1.72 1.32 0.7b0.72b                    0.9050.043161.9
33947 Göteborg 2 45312004-10-02Imposex50G2 2004-138Nätsnäcka 1.93 Helkropp   22 8.29 0.82 0.91 0.29b0.43b                    1.190.028375
33974 Göteborg 2 45312008-09-05Imposex50G2 2008-115Nätsnäcka 1.81 Helkropp   5.4 4.7 2.9 2.34b1.04b0.81b                    0.7940.022855.9
32267 Göteborg 2 45312003-10-15Imposex50G2 2003-115Nätsnäcka 1.98 Helkropp   7.48 10.3 5.79 1b1.36 0.14b                    1.680.043892.9
32312 Göteborg 2 45312005-09-10Imposex50G2 2005-161Nätsnäcka 1.94 Helkropp   8.79 7.23 4.44 2.8 0.5b0.6b                    1.610.033894.4
32330 Göteborg 2 45312006-09-12Imposex50G2 2006-180Nätsnäcka 1.93 Helkropp   2.8 2.8 1.6 1.7 0.9 0.95b                    0.8060.027455.6