IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(127) Station:(4530) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
33939 Göteborg 1 45302007-09-26Imposex50G1 2007-198Nätsnäcka 1.83 Helkropp   3.69 2.71 1.11 1.09 0.7b0.72b                    0.4710.018647.1
33973 Göteborg 1 45302008-09-10Imposex50G1 2008-114Nätsnäcka 1.8 Helkropp   3.6 3 4.9 2.34b1.04b0.81b                    0.6150.03243.6
32266 Göteborg 1 45302003-10-14Imposex50G1 2003-114Nätsnäcka 1.77 Helkropp   7.91 5.4 2.75 1b0.14b0.14b                    0.8610.026461.1
32288 Göteborg 1 45302004-10-02Imposex50G1 2004-137Nätsnäcka 1.87 Helkropp   8.57 1.97 0.2b0.37b0.29b0.43b                    0.9670.016370
32311 Göteborg 1 45302005-09-10Imposex50G1 2005-160Nätsnäcka 1.95 Helkropp   4.21 6.2 4.88 1.3 0.5b2.3                     0.880.034860
32329 Göteborg 1 45302006-09-12Imposex50G1 2006-179Nätsnäcka 1.73 Helkropp   3.7 3 1.8 2.1 0.9b0.95b                    0.6250.016352.5