IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(127) Station:(4530) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
33939 Göteborg 1 45302007-09-26Imposex50G1 2007-198Nätsnäcka 1,83 Helkropp   3,69 2,71 1,11 1,09 0,7b0,72b                    0,4710,018647,1
33973 Göteborg 1 45302008-09-10Imposex50G1 2008-114Nätsnäcka 1,8 Helkropp   3,6 3 4,9 2,34b1,04b0,81b                    0,6150,03243,6
32266 Göteborg 1 45302003-10-14Imposex50G1 2003-114Nätsnäcka 1,77 Helkropp   7,91 5,4 2,75 1b0,14b0,14b                    0,8610,026461,1
32288 Göteborg 1 45302004-10-02Imposex50G1 2004-137Nätsnäcka 1,87 Helkropp   8,57 1,97 0,2b0,37b0,29b0,43b                    0,9670,016370
32311 Göteborg 1 45302005-09-10Imposex50G1 2005-160Nätsnäcka 1,95 Helkropp   4,21 6,2 4,88 1,3 0,5b2,3                     0,880,034860
32329 Göteborg 1 45302006-09-12Imposex50G1 2006-179Nätsnäcka 1,73 Helkropp   3,7 3 1,8 2,1 0,9b0,95b                    0,6250,016352,5