IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(127) Station:(4524) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
32304 Brofjorden 1 45242005-09-16Imposex50B1 2005-153Nätsnäcka 2.23 Helkropp   3.91 6.36 0.4b1.4 0.5b0.6b                    2.630.077896.3
36754 Brofjorden 1 45242012-10-15Imposex50B1 2012-209Nätsnäcka 2.42 Helkropp 32.2             1.2 1b1b1b1b1b1b1b1b1b0.4520.03735
37697 Brofjorden 1 45242015-10-27Imposex50B12015-022Nätsnäcka 2.38 Helkropp 34.9             2 1b1.3 1b1b1b1b1b1b1b0.250.031425
37485 Brofjorden 1 45242014-10-11Imposex50B1 201-318Nätsnäcka 2.33 Helkropp 34.8             1.7 1b1b1b1b1b1b1b1b1b0.250.031425
33932 Brofjorden 1 45242007-10-09Imposex50B1 2007-191Nätsnäcka 2.19 Helkropp   3.74 15.1 4.59 1.43 0.7b0.72b                    1.440.058874.1
33946 Brofjorden 1 45242006-09-06Imposex50B1 2006-172Nätsnäcka 2.29 Helkropp   3.1 6.7 6.1 3.2 1.2 0.95b                    1.770.055982.9
33966 Brofjorden 1 45242008-09-24Imposex50B1 2008-107Nätsnäcka 2.2 Helkropp   4.1 5.1 7.1 2.34b1.04b0.81b                    10.027164.7
34453 Brofjorden 1 45242009-09-09Imposex50B1 2009-109Nätsnäcka 2.28 Helkropp   2.4 1.63 0.307 0.5b0.21b0.21b                    0.8390.02945.2
34618 Brofjorden 1 45242010-09-07Imposex50B1 2010-138Nätsnäcka 2.25 Helkropp 33.2             1b0.5b0.5b1b1b1b        0.520.052328
35210 Brofjorden 1 45242011-09-05Imposex50B1 2011-177Nätsnäcka 2.37 Helkropp 33.5             1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b0.3680.0332
32260 Brofjorden 1 45242003-09-29Imposex50B1 2003-108Nätsnäcka 2.22 Helkropp   5.75 9.49 5.26 1b1.14 0.14b                    2.670.0734100
37108 Brofjorden 1 45242013-10-15Imposex50B1 2013-242Nätsnäcka   Helkropp 33.3             1.3 1b0.999 1b1b1b1b1b1b1b0.219021.9
32280 Brofjorden 1 45242004-11-01Imposex50B1 2004-129Nätsnäcka 2.27 Helkropp   9.93 6.86 2.37 0.61 0.29b0.43b                    2.480.062196.3