IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(127) Station:(4523) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37484 Kalvhagefjorden 3 45232014-11-22Imposex50K3 201-317Nätsnäcka 2.21 Helkropp 29.2             1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b0.1010
33931 Kalvhagefjorden 3 45232007-09-17Imposex50K3 2007-190Nätsnäcka 2.16 Helkropp   2.7 3.03 1.71 2.4 0.7b0.72b                    0.2930.01429.3
33965 Kalvhagefjorden 3 45232008-09-19Imposex50K3 2008-106Nätsnäcka 2.1 Helkropp   2 2.4 3 2.34b1.04b0.81b                    0.4360.014138.5
34452 Kalvhagefjorden 3 45232009-09-09Imposex50K3 2009-108Nätsnäcka 2.17 Helkropp   1.72 1.54 0.21 0.5b0.21b0.21b                    0.3560.010231.1
34617 Kalvhagefjorden 3 45232010-11-30Imposex26K3 2010-137Nätsnäcka 1.97 Helkropp               1b0.5b0.71 1b1b1b        0.3850.018530.8
35209 Kalvhagefjorden 3 45232011-09-27Imposex50K3 2011-176Nätsnäcka 2.4 Helkropp 32.7             1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b0.2240.01822.4
36753 Kalvhagefjorden 3 45232012-10-15Imposex50K3 2012-208Nätsnäcka 2.22 Helkropp 31.9             1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b0.111 11.1
32259 Kalvhagefjorden 3 45232003-09-24Imposex50K3 2003-107Nätsnäcka 2.25 Helkropp   0.08b4.39 3.44 1b6.62 0.14b                    0.2250.02222.5
37107 Kalvhagefjorden 3 45232013-12-04Imposex50K3 2013-241Nätsnäcka   Helkropp 29.1             1.1b1.1b1.1b1.1b1.1b1.1b1.1b1.1b1.1b1.1b0.06406.4
32279 Kalvhagefjorden 3 45232004-09-29Imposex50K3 2004-128Nätsnäcka 2.2 Helkropp   5.73 2.25 6.69 0.37b0.29b0.43b                    0.4090.01534.1
32303 Kalvhagefjorden 3 45232005-09-07Imposex50K3 2005-152Nätsnäcka 2.08 Helkropp   2.81 2.83 4.16 0.9b0.5b3.06                     0.4440.014733.3
32322 Kalvhagefjorden 3 45232006-09-05Imposex50K3 2006-171Nätsnäcka 2.13 Helkropp   2.6 2.1 1.7 1.4 0.9b0.95b                    0.5140.018537.8