IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(7) Station:(6723) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
34673 Kvädöfjärden 67232009-08-11Programområde hav10C2009/00903-00912Abborre418.574.4Lever0.8              2.1 1b1b3 1b1b  1b1b     
37529 Kvädöfjärden 67232014-08-06Programområde hav10C2014/03158-03167Abborre317.576.2Lever               0.7 0.5b0.73 0.5b0.5b1.7   0.5b0.5b     
37288 Kvädöfjärden 67232013-07-24Programområde hav10C2013/06147-06156Abborre417.976.8Lever               0.52 0.5b0.5b1b1b1.9   1b1b     
34501 Kvädöfjärden 67232008-08-12Programområde hav12C2008/02549-02560Abborre   Muskel               1b1b1b1b1b1b  1b1b     
34501 Kvädöfjärden 67232008-08-12Programområde hav12C2008/02561-02572Abborre   Muskel               1b1b1b1b1b1b  1b1b     
35117 Kvädöfjärden 67232010-08-11Programområde hav10C2010/10220-10229Abborre418.476.3Lever               0.5b0.5b0.5b1b1b1b  1b1b     
36733 Kvädöfjärden 67232011-08-17Programområde hav10C2011/06513-06522Abborre417.487.5Lever               0.5 0.5b0.5b1b1b1.5   1b1b     
36998 Kvädöfjärden 67232012-08-06Programområde hav10C2012/06018-06027Abborre419.289.1Lever               1.4 0.5b0.5b1b1.1 1b  1b1b