IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7939) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PFOS ng/g ww*PFOA ng/g ww*PFDCA ng/g ww*PFDOA ng/g ww*PFBS ng/g ww*PFDCS ng/g ww*PFHPA ng/g ww*PFHXA ng/g ww*PFHXS ng/g ww*PFNA ng/g ww*PFOSA ng/g ww*PFPEDA ng/g ww*PFTEA ng/g ww*PFTRIA ng/g ww*PFUNA ng/g ww*FTS6_2 ng/g ww*
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00274Tornfalk   Ägg  7.5010.0 1.5b1.8 3.8 2.0b0.1b0.2b1.0b0.2b1.0   0.4b0.2b2.8 3.2   
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00272Tornfalk   Ägg  5.794.2 1.5b1.4 2.5 2.0b0.1b0.2b0.83 0.2b0.7   0.4b0.5b2.2 2.7   
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00273Tornfalk   Ägg  6.275.9 1.5b1.5 3.1 2.0b0.1b0.2b1.0b0.2b0.79   0.4b0.5b3.0 3.1   
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00275Tornfalk   Ägg19.886 5.742.4 1.5b0.64 2.3 2.0b0.1b0.2b1.0b0.2b0.4   0.4b0.2b0.8b1.4   
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00276Tornfalk   Ägg19.609 5.852.6 1.5b0.5b0.4b2.0b0.1b0.2b1.0b0.2b0.28   0.4b0.2b0.4b0.8   
"