IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7692) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PFOS ng/g ww*PFOA ng/g ww*PFDCA ng/g ww*PFDOA ng/g ww*PFBS ng/g ww*PFDCS ng/g ww*PFHPA ng/g ww*PFHXA ng/g ww*PFHXS ng/g ww*PFNA ng/g ww*PFOSA ng/g ww*PFPEDA ng/g ww*PFTEA ng/g ww*PFTRIA ng/g ww*PFUNA ng/g ww*FTS6_2 ng/g ww*
Siljansnäs 76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00280Tornfalk   Ägg18.524 5.082.4 1.5b0.5b0.52 2.0b0.1b0.2b1.0b0.2b0.26   0.4b0.2b0.93 0.84   
Siljansnäs 76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00281Tornfalk   Ägg18.012 4.861.7 1.5b0.5b0.4b2.0b0.1b0.2b1.0b0.2b0.25   0.4b0.5b0.4b0.71   
Siljansnäs 76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00282Tornfalk   Ägg18.087 8.292.7 1.5b0.8 0.9 2.0b0.1b0.2b1.0b0.2b0.51   0.4b0.2b0.65 1.5   
"