IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3386) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PFOS ng/g ww*PFOA ng/g ww*PFDCA ng/g ww*PFDOA ng/g ww*PFBS ng/g ww*PFDCS ng/g ww*PFHPA ng/g ww*PFHXA ng/g ww*PFHXS ng/g ww*PFNA ng/g ww*PFOSA ng/g ww*PFPEDA ng/g ww*PFTEA ng/g ww*PFTRIA ng/g ww*PFUNA ng/g ww*FTS6_2 ng/g ww*
Nyköping 33861965-05-10Programområde hav1A436,RM8/69Havsörn   Ägg   25.073 0.32b0.19b0.05b0.17b0.028 0.27b0.27b0.49b0.123 0.019 0.01b0.04b0.066 0.14b  
Nyköping 33861966-05-29Programområde hav1C1966/07001Havsörn   Ägg   11.962 0.32b0.021 0.05b0.17b0.03b0.27b0.27b0.49b0.19b0.01b0.01b0.04b0.197 0.14b  
Nyköping 33861980-04-01Programområde hav1C1980/07003Havsörn   Ägg   90.206 0.32b0.397 0.306 0.17b0.03b0.27b0.27b0.674 1.225 0.477 0.085 0.182 0.638 0.811   
Nyköping 33861987-05-26Programområde hav1C1987/07044Havsörn   Ägg   232.385 0.402 0.98 0.791 0.17b0.981 0.27b0.27b2.728 4.66 0.275 0.23 0.636 2.662 2.281   
Nyköping 33862005-05-31Programområde hav1C2005/07028Havsörn   Ägg   525.724 2.109 19.287 7.822 0.17b9.035 0.27b0.27b3.259 50.052 0.325 2.365 3.602 23.501 34.73   
Nyköping 33862005-05-21Programområde hav1C2005/07029Havsörn   Ägg   267.41 1.87 10.136 3.624 0.17b1.445 0.27b0.27b2.392 50.928 0.352 0.804 1.187 10.92 15.953   
Nyköping 33862007-05-29Programområde hav1C2007/00385Havsörn   Ägg   352.865 1.054 13.591 5.507 0.17b2.496 0.27b0.27b2.801 33.431 0.076 1.458 2.253 14.794 20.685   
Nyköping 33862010-05-28Programområde hav1C2010/11322Havsörn   Ägg   339.18 1.185 15.581 6.529 0.17b1.652 0.27b0.27b3.97 31.142 0.127 3.359 4.059 48.541 25.897   
"