IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3369) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PFOS ng/g ww*PFOA ng/g ww*PFDCA ng/g ww*PFDOA ng/g ww*PFBS ng/g ww*PFDCS ng/g ww*PFHPA ng/g ww*PFHXA ng/g ww*PFHXS ng/g ww*PFNA ng/g ww*PFOSA ng/g ww*PFPEDA ng/g ww*PFTEA ng/g ww*PFTRIA ng/g ww*PFUNA ng/g ww*FTS6_2 ng/g ww*
Östhammar 33691998-05-04Programområde hav1C1998/07116Havsörn   Ägg   66.088 0.32b1.106 0.583 0.17b0.542 0.27b0.27b1.234 1.413 0.035 0.148 0.309 2.062 2.219   
Östhammar 33691971-06-05Programområde hav1C1971/07050Havsörn   Ägg   57.881 0.32b0.247 0.249 0.17b0.083 0.27b0.27b0.49b0.341 0.396 0.046 0.066 0.378 0.523   
Östhammar 33691981-06-03Programområde hav1C1981/07075Havsörn   Ägg   68.939 0.576 0.741 0.388 0.17b0.03b0.27b0.27b0.49b2.0 0.479 0.05 0.094 0.941 1.213   
Östhammar 33691989-05-22Programområde hav1C1989/07032Havsörn   Ägg   94.677 1.09 2.207 1.401 0.17b0.34 0.27b0.27b0.49b5.885 0.179 0.177 0.275 3.168 5.093   
Östhammar 33692009-05-20Programområde hav1C2009/05033Havsörn   Ägg   86.306 0.53 3.093 1.674 0.17b0.282 0.27b0.27b0.698 4.858 0.024 0.584 0.906 5.71 5.309   
"