IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7939) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
37459 Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00272Tornfalk272   Ägg  5.790.0138b0.0106 0.00138b0.0412         
37459 Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00273Tornfalk273   Ägg  6.270.0128b0.00906 0.00128b0.0357         
37459 Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00274Tornfalk274   Ägg  7.500.016b0.0096 0.0016b0.035         
37459 Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00275Tornfalk275   Ägg19.886 5.740.0139b0.00251 0.00139b0.0261         
37459 Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00276Tornfalk276   Ägg19.609 5.850.0137b0.00251 0.00137b0.0256