IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7716) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
37452 Lersäter 77162014-06-22Programområde jordbruksmark1C2014/00256Tornfalk256   Ägg18.11 7.710.0104b0.00625 0.00104b          
37452 Lersäter 77162014-06-22Programområde jordbruksmark1C2014/00257Tornfalk257   Ägg18.17 5.500.0145b0.00912 0.00145b0.0267