IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7715) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
37451 Gunnelbo 77152014-06-28Programområde jordbruksmark1C2014/00246Tornfalk246   Ägg16.57 6.000.0133b0.0084 0.00133b0.0212         
37451 Gunnelbo 77152014-06-28Programområde jordbruksmark1C2014/00247Tornfalk247   Ägg16.78 7.260.011b0.00742 0.0011b0.0207         
37451 Gunnelbo 77152014-06-28Programområde jordbruksmark1C2014/00249Tornfalk249   Ägg17.82 7.450.0107b0.00739 0.00107b0.0217