IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7712) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
37448 Hög kyrka 77122014-06-23Programområde jordbruksmark1C2014/00227Tornfalk227   Ägg20.945 6.330.0126b0.0339 0.00126b0.0238         
37448 Hög kyrka 77122014-06-23Programområde jordbruksmark1C2014/00228Tornfalk228   Ägg17.0 6.370.0126b0.0343 0.00126b0.0219