IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7693) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
37429 Ösjövägen 76932014-08-06Programområde jordbruksmark1C2014/00283Tornfalk283   Ägg  4.550.0176b0.0115 0.00176b0.0881         
37429 Ösjövägen 76932014-08-06Programområde jordbruksmark1C2014/00284Tornfalk284   Ägg17.652 5.330.015b0.0106 0.0015b0.0741