IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7692) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
37428 Siljansnäs 76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00280Tornfalk280   Ägg18.524 5.080.0157b0.00454 0.00157b0.0435         
37428 Siljansnäs 76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00281Tornfalk281   Ägg18.012 4.860.0165b0.00448 0.00165b0.0396         
37428 Siljansnäs 76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00282Tornfalk282   Ägg18.087 8.290.0145b0.00231 0.00145b0.0326