IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(12) Station:(6825) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
24006 Grimsö 68251987-06-02Programområde jordbruksmark1C1987/06172Stare6172  72.37Muskel 24.24.920.009   0.009 0.01         
24009 Grimsö 68251989-06-02Programområde jordbruksmark1C1989/06393Stare6393  74.3Muskel 22.94.060.007 0.003 0.008 0.009         
24011 Grimsö 68251990-05-31Programområde jordbruksmark1C1990/06251Stare6251  60.4Muskel 24.92.140.006   0.009 0.012         
24014 Grimsö 68251992-06-08Programområde jordbruksmark1C1992/06240Stare6240  80.9Muskel 21.72.480.003   0.002 0.004         
24017 Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmark1C1994/06261Stare6261  70.5Muskel 26.32.540.004   0.003 0.009         
24004 Grimsö 68251986-06-12Programområde jordbruksmark1C1986/06120Stare6120  53.31Muskel 23.42.04    0.025 0.006         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06128Stare6128  65.7Muskel 20.82.14  0.003 0.006 0.006         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06129Stare6129  77.9Muskel 19.81.88  0.002 0.004 0.006         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06130Stare6130  60.3Muskel 20.41.80  0.003 0.005 0.007         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06089Stare6089  69.0Muskel 21.12.51  0.003 0.005 0.012         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06090Stare6090  69.2Muskel 20.82.65  0.003 0.004 0.01         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06091Stare6091  79.8Muskel 20.12.90  0.002 0.003 0.01         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06095Stare6095  67.8Muskel 23.22.31  0.003 0.006 0.008         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06096Stare6096  79.5Muskel 20.62.92  0.003 0.007 0.005         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06097Stare6097  73.3Muskel 21.32.67  0.006 0.007 0.007         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06078Stare6078  67.4Muskel 19.92.45  0.001 0.006 0.007         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06079Stare6079  73.3Muskel 20.63.14  0.003 0.005 0.007         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06080Stare6080  67.1Muskel 19.62.64  0.001 0.004 0.007         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06081Stare6081  69.3Muskel 19.42.75  0.001 0.004 0.006         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06087Stare6087  79.4Muskel 19.92.28  0.002 0.005 0.012         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06088Stare6088  76.5Muskel 21.52.50  0.002 0.004 0.013         
24017 Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmark1C1994/06263Stare6263  63.5Muskel 24.92.100.003   0.004 0.006         
24017 Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmark1C1994/06264Stare6264  56.5Muskel 24.42.410.003   0.003 0.007         
24017 Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmark1C1994/06265Stare6265  72.8Muskel 23.12.130.004   0.003 0.008         
24018 Grimsö 68251994-06-05Programområde jordbruksmark1C1994/06255Stare6255  78.1Muskel 23.32.980.004   0.003 0.004         
24018 Grimsö 68251994-06-05Programområde jordbruksmark1C1994/06257Stare6257  75.2Muskel 24.92.290.006   0.005 0.006         
24020 Grimsö 68251995-06-06Programområde jordbruksmark1C1995/06077Stare6077  63.7Muskel 20.42.41  0.002 0.005 0.008         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06131Stare6131  71.6Muskel 22.22.52  0.002 0.002 0.007         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06132Stare6132  68.0Muskel 232.52  0.003 0.005 0.006         
24017 Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmark1C1994/06258Stare6258  74.7Muskel 23.72.750.005 0.001 0.004 0.009         
24017 Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmark1C1994/06259Stare6259  56.8Muskel 25.32.210.004   0.002 0.012         
24017 Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmark1C1994/06260Stare6260  69.4Muskel 23.22.100.005   0.001 0.009         
24017 Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmark1C1994/06262Stare6262  64.4Muskel 27.12.300.005   0.002 0.011         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06120Stare6120  71.4Muskel 23.42.64  0.004 0.004 0.006         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06121Stare6121  68.6Muskel 25.82.55  0.003 0.005 0.007         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06122Stare6122  83.8Muskel 242.77  0.004 0.005 0.006         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06128Stare6128  70.0Muskel 21.42.16  0.003 0.003 0.006         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06129Stare6129  67.4Muskel 23.62.10  0.003 0.003 0.008         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06130Stare6130  63.5Muskel 24.22.26  0.004 0.005 0.009         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06109Stare6109  66.3Muskel 22.91.690.007 0.006 0.004 0.02         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06110Stare6110  70.4Muskel 23.71.940.01 0.005 0.007 0.024         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06111Stare6111  73.3Muskel 23.42.190.008 0.004 0.005 0.015         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06112Stare6112  72.4Muskel 22.72.150.009 0.003 0.005 0.015         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06118Stare6118  76.5Muskel 22.63.07  0.002 0.005 0.006         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06119Stare6119  71.1Muskel 23.92.23  0.003 0.004 0.008         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06099Stare6099  61.1Muskel 23.82.270.007 0.004 0.003 0.015         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06100Stare6100  64.6Muskel 23.32.980.007 0.003 0.008 0.008         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06101Stare6101  51.7Muskel 21.12.010.004 0.003 0.003 0.009         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06102Stare6102  62.9Muskel 24.42.810.006 0.003 0.005 0.01         
24016 Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmark1C1993/06103Stare6103  81.2Muskel 222.340.007 0.002 0.007 0.009         
1234