IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(103) Station:(7945) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
37465 Hyby 79452014-01-01Programområde jordbruksmark1C2014/00218Kattuggla218   Ägg  8.060.00139b0.00517 0.00139b0.0665         
37465 Hyby 79452014-01-01Programområde jordbruksmark1C2014/00219Kattuggla219   Ägg28.604 7.910.00152b0.00398 0.00152b0.0446         
37465 Hyby 79452014-01-01Programområde jordbruksmark1C2014/00220Kattuggla220   Ägg29.314 7.430.00162b0.00384 0.00162b0.042