IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(103) Station:(7705) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
37441 Gullbrohult 77052014-05-17Programområde jordbruksmark1C2014/00117Kattuggla117   Ägg32.1 7.390.00162b0.00264 0.00162b0.0298         
37441 Gullbrohult 77052014-05-17Programområde jordbruksmark1C2014/00118Kattuggla118   Ägg32.478 7.360.00163b0.00238 0.00163b0.0263