IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9427) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
36853 Svartsjön 94272012-09-06Programområde sötvatten12C2012/00470-00481Abborre47000481623.635.1Muskel  0.430.005b0.005b0.005b0.005b        
36853 Svartsjön 94272012-09-06Programområde sötvatten12C2012/00482-00493Abborre48200493624.333.5Muskel  0.450.0047b0.0047b0.0047b0.0047b        
37562 Svartsjön 94272014-09-13Programområde sötvatten12C2014/01561-01572Abborre156101572715.738.0Muskel  0.700.0057b0.0057b0.0057b0.0057b        
37562 Svartsjön 94272014-09-13Programområde sötvatten12C2014/01573-01584Abborre157301584715.435.7Muskel  0.640.0062b0.0062b0.0062b0.0062b        
37934 Svartsjön 94272015-10-15Programområde sötvatten12C2015/05644-05655Abborre564405655714.935.3Muskel  0.630.005b0.005b0.005b0.005b        
37934 Svartsjön 94272015-10-15Programområde sötvatten12C2015/05656-05667Abborre565605667613.828.1Muskel  0.630.005b0.005b0.005b0.005b        
36560 Svartsjön 94272011-09-08Programområde sötvatten12C2011/03032-03043Abborre3032030431115.535.3Muskel  0.580.006b0.007b0.007b0.006b        
36560 Svartsjön 94272011-09-08Programområde sötvatten12C2011/03044-03055Abborre3044030551114.933.0Muskel  0.630.006b0.007b0.007b0.006b        
37310 Svartsjön 94272013-09-05Programområde sötvatten12C2013/00872-00883Abborre87200883816.041.3Muskel  0.450.0055b0.0055b0.0055b0.0055b        
37310 Svartsjön 94272013-09-05Programområde sötvatten12C2013/00884-00895Abborre88400895715.336.5Muskel  0.480.0055b0.0055b0.0055b0.0055b