IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9019) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
34922 Krageholmssjön 90192007-01-01Programområde sötvatten10C2007/01102-01111Abborre110201111320.4117.4Muskel  0.600.0067b0.008b0.0084b0.0067b        
37320 Krageholmssjön 90192013-08-28Programområde sötvatten12C2013/00568-00579Abborre56800579318.881.7Muskel  0.510.0076b0.0076b0.0076b0.0076b