IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(8048) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
34917 Bysjön 80482007-09-08Programområde sötvatten10C2007/00723-00732Abborre72300732516.643.4Muskel  0.690.0058b0.007b0.0073b0.0058b        
37321 Bysjön 80482013-09-12Programområde sötvatten12C2013/01320-01331Abborre132001331517.554.1Muskel  0.530.0058b0.0058b0.0058b0.0058b