IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6721) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
18248 Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01849Abborre1849518.364.28Muskel 19.70.600.00671b0.00671b0.0163 0.00839         
34446 Allgjuttern 67212007-08-15Programområde sötvatten10C2007/01500-01509Abborre150001509417.347.5Muskel  0.660.0061b0.008b0.0076b0.0061b        
18248 Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01848Abborre1848417.653.88Muskel 20.10.640.00621b0.00621b0.0154 0.00667         
18248 Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01850Abborre1850418.055.09Muskel 18.70.630.00634b0.00634b0.0165 0.0095         
18248 Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01851Abborre1851517.252.25Muskel 20.10.760.00579 0.00526b0.0157 0.00631         
18248 Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01853Abborre1853518.865.68Muskel 210.700.00601 0.00572b0.0165 0.00973         
18249 Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01918Abborre1918419.369.96Muskel  0.560.00719b0.00898b0.0191 0.00503         
18249 Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01919Abborre1919416.845.69Muskel  0.580.00687b0.00859b0.0172 0.00807         
37330 Allgjuttern 67212013-09-30Programområde sötvatten12C2013/02570-02581Abborre257002581415.839.2Muskel  0.790.006b0.006b0.006b0.0053         
18249 Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01912Abborre1912419.271.84Muskel  0.620.00647b0.00809b0.0167 0.00825         
18249 Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01913Abborre1913419.875.78Muskel  0.530.00759b0.00949b0.0218 0.011         
18249 Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01914Abborre1914418.463.39Muskel  0.560.00711b0.00889b0.0208 0.008         
18249 Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01915Abborre1915419.470.66Muskel  0.570.00707b0.00883b0.0173 0.00707         
18249 Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01916Abborre1916520.277.45Muskel  0.550.00728b0.0091b0.0228 0.00892         
18249 Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01917Abborre1917318.259.8Muskel  0.590.00682b0.00853b0.0194 0.00716         
18248 Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01854Abborre1854517.252.18Muskel 20.50.740.00593 0.00539b0.016 0.00553         
18248 Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01855Abborre1855618.264.23Muskel 20.40.730.00592 0.00551b0.0154 0.00441         
18248 Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01856Abborre1856519.069.9Muskel 20.50.600.00669b0.00669b0.0177 0.00686         
18248 Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01857Abborre1857519.067.55Muskel 19.50.540.00746b0.00746b0.0181 0.00989         
18249 Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01910Abborre1910420.888.9Muskel  0.550.00724b0.00905b0.0168 0.011         
18249 Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01911Abborre1911519.874.64Muskel  0.670.00596b0.00745b0.0189 0.00477