IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6718) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
36858 Krankesjön 67182012-08-22Programområde sötvatten12C2012/00603-00614Abborre603006144100.960.1Muskel  0.360.007b0.007b0.007b0.007b        
36858 Krankesjön 67182012-08-22Programområde sötvatten12C2012/00615-00626Abborre61500626381.741.8Muskel  0.320.0076b0.0076b0.0076b0.0076b        
37303 Krankesjön 67182013-08-29Programområde sötvatten12C2013/00618-00629Abborre61800629315.944.7Muskel  0.440.0065b0.0065b0.0065b0.0065b        
37303 Krankesjön 67182013-08-29Programområde sötvatten12C2013/00630-00641Abborre63000641315.542.1Muskel  0.410.0068b0.0068b0.0068b0.0068b        
37568 Krankesjön 67182014-08-13Programområde sötvatten12C2014/00368-00379Abborre36800379416.450.1Muskel  0.520.0076b0.0076b0.0076b0.0076b        
37568 Krankesjön 67182014-08-13Programområde sötvatten12C2014/00380-00391Abborre38000391416.449.7Muskel  0.500.008b0.008b0.008b0.008b        
34924 Krankesjön 67182009-08-20Programområde sötvatten10C2009/00515-00524Abborre51500524315.645.5Muskel  0.520.0076b0.009b0.0095b0.0076b        
34925 Krankesjön 67182010-09-03Programområde sötvatten10C2010/02002-02011Abborre200202011316.858.8Muskel  0.440.0065b0.008b0.0081b0.0065b        
37931 Krankesjön 67182015-08-12Programområde sötvatten12C2015/00797-00808Abborre79700808316.859.0Muskel  0.440.007b0.007b0.007b0.007b        
37931 Krankesjön 67182015-08-12Programområde sötvatten12C2015/00809-00820Abborre80900820316.351.6Muskel  0.380.007b0.007b0.007b0.007b        
36565 Krankesjön 67182011-08-21Programområde sötvatten12C2011/02878-02889Abborre287802889317.457.9Muskel  0.390.007b0.009b0.009b0.007b        
36565 Krankesjön 67182011-08-21Programområde sötvatten12C2011/02890-02901Abborre289002901316.247.9Muskel  0.410.007b0.009b0.009b0.007b        
34923 Krankesjön 67182008-08-20Programområde sötvatten10C2008/01155-01164Abborre115501164318.371.6Muskel  0.500.0072b0.009b0.0089b0.0072b        
34924 Krankesjön 67182009-08-20Programområde sötvatten10C2009/00505-00514Abborre50500514317.363.0Muskel 0.20.470.0071b0.009b0.0088b0.0071b