IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6717) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
36856 Horsan 67172012-08-07Programområde sötvatten12C2012/03466-03477Abborre346603477566.851.7Muskel  0.590.0057b0.0057b0.0057b0.0062         
36856 Horsan 67172012-08-07Programområde sötvatten12C2012/03478-03489Abborre347803489544.655.6Muskel  0.470.006b0.006b0.006b0.0072         
37570 Horsan 67172014-08-25Programområde sötvatten12C2014/01518-01529Abborre151801529618.463.0Muskel  0.630.0063b0.0063b0.0063b0.0063b        
37570 Horsan 67172014-08-25Programområde sötvatten12C2014/01530-01541Abborre153001541617.453.3Muskel  0.570.0071b0.0071b0.0071b0.0071b        
37928 Horsan 67172015-09-17Programområde sötvatten12C2015/06453-06464Abborre645306464619.270.8Muskel  0.690.006b0.006b0.006b0.007         
37928 Horsan 67172015-09-17Programområde sötvatten12C2015/06465-06476Abborre646506476618.359.5Muskel  0.660.006b0.006b0.006b0.006         
34430 Horsan 67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01705Abborre1705416.947.6Muskel 21.40.850.0047b0.006b0.0059b0.0047b        
34430 Horsan 67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01706Abborre1706717.547.5Muskel 19.80.670.006b0.007b0.0075b0.006b        
37318 Horsan 67172013-09-04Programområde sötvatten12C2013/02210-02221Abborre221002221518.155.7Muskel  0.660.0069b0.0069b0.0069b0.0072         
37318 Horsan 67172013-09-04Programområde sötvatten12C2013/02222-02233Abborre222202233517.751.7Muskel  0.670.0065b0.0065b0.0065b0.0065b        
34430 Horsan 67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01699Abborre1699616.242.6Muskel 20.30.740.0054b0.007b0.0068b0.0054         
34430 Horsan 67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01700Abborre1700416.244.2Muskel 20.50.740.0054b0.007b0.0068b0.0054b        
34430 Horsan 67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01701Abborre1701517.656.7Muskel 20.30.760.0053b0.007b0.0066b0.0053b        
34430 Horsan 67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01702Abborre1702518.154.7Muskel 20.70.760.0052b0.007b0.0065b0.0052b        
34430 Horsan 67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01703Abborre1703416.543.7Muskel 20.50.820.0049b0.006b0.0061b0.0049b        
34430 Horsan 67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01704Abborre1704516.543.6Muskel 20.80.700.0057b0.007b0.0071b0.0057b        
36569 Horsan 67172011-08-06Programområde sötvatten12C2011/02087-02098Abborre208702098517.953.4Muskel  0.460.006b0.008b0.008b0.006b        
36569 Horsan 67172011-08-06Programområde sötvatten12C2011/02099-02110Abborre209902110518.759.0Muskel  0.480.007b0.008b0.008b0.007b        
34723 Horsan 67172008-08-21Programområde sötvatten10C2008/05122-05131Abborre512205131618.967.2Muskel  0.600.0064b0.008b0.008b0.0064b        
34740 Horsan 67172009-08-18Programområde sötvatten10C2009/04965-04974Abborre496504974619.071.5Muskel 0.20.460.0101 0.008b0.0084b0.0067b        
34740 Horsan 67172009-08-18Programområde sötvatten10C2009/04975-04984Abborre497504984416.849.9Muskel  0.670.068 0.022 0.0193 0.006b        
34921 Horsan 67172010-08-15Programområde sötvatten10C2010/02412-02421Abborre241202421618.466.6Muskel  0.460.006b0.007b0.0075b0.006b