IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6132) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
34927 Sännen 61322007-08-29Programområde sötvatten10C2007/01052-01061Abborre105201061617.349.3Muskel  0.440.0091b0.011b0.0113b0.0091b        
37327 Sännen 61322013-08-27Programområde sötvatten12C2013/00514-00525Abborre51400525616.239.0Muskel  0.580.0081b0.0081b0.0081b0.0081b