IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(5747) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
34928 Stora Envättern 57472007-09-26Programområde sötvatten10C2007/01794-01803Abborre179401803516.139.9Muskel  0.830.0048b0.006b0.006b0.0048b        
37324 Stora Envättern 57472013-10-03Programområde sötvatten12C2013/02597-02608Abborre259702608616.039.8Muskel  0.560.0067b0.0067b0.0067b0.007