IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(5344) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
34918 Fiolen 53442007-08-22Programområde sötvatten10C2007/01152-01161Abborre115201161416.546.0Muskel  0.610.0066b0.008b0.0083b0.0066b        
27122 Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02336Abborre336416.441.74Muskel 18.80.560.00708b0.00886b0.00886b0.00744         
27122 Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02337Abborre337416.851.84Muskel 19.40.600.00671b0.00838b0.00888 0.00738         
27122 Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02338Abborre338417.149.56Muskel 18.90.570.00708b0.00884b0.00884b0.00619         
27122 Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02339Abborre339617.455.28Muskel 20.80.620.00644b0.00805b0.00805 0.00596         
27122 Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02340Abborre340517.147.65Muskel 20.60.690.00579b0.00723b0.00781 0.00651         
27122 Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02342Abborre342416.245.02Muskel 200.620.00648b0.0081b0.00843 0.00681         
27122 Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02343Abborre343717.451.48Muskel 18.80.590.00682b0.00852b0.00852b0.00682         
27122 Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02344Abborre344716.347.17Muskel 18.50.470.00859b0.0107b0.0107b0.0101         
27122 Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02345Abborre345516.144.92Muskel 20.10.680.00589b0.00736b0.00854 0.00722         
37315 Fiolen 53442013-08-29Programområde sötvatten12C2013/00671-00682Abborre67100682518.563.6Muskel  0.610.0064b0.0064b0.0064b0.0064b