IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(5077) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
18246 Rotehogstjärnen 50771997-09-07Programområde sötvatten1P1997/01966Abborre1966816.844.08Muskel 19.90.680.00588b0.00735b0.0147 0.00574         
18246 Rotehogstjärnen 50771997-09-07Programområde sötvatten1P1997/01967Abborre1967517.256.87Muskel 200.690.00581b0.00726b0.0155 0.0061         
18246 Rotehogstjärnen 50771997-09-07Programområde sötvatten1P1997/01968Abborre1968917.455.7Muskel 17.50.510.00789b0.00986b0.018 0.00592         
18246 Rotehogstjärnen 50771997-09-07Programområde sötvatten1P1997/01969Abborre1969418.161.73Muskel 19.90.600.0067b0.00837b0.0111 0.00569         
18246 Rotehogstjärnen 50771997-09-07Programområde sötvatten1P1997/01970Abborre1970516.146.05Muskel 19.90.710.00562b0.00703b0.016 0.00548         
18246 Rotehogstjärnen 50771997-09-07Programområde sötvatten1P1997/01971Abborre1971615.945.13Muskel 19.60.790.00506b0.00633b0.0161 0.00494         
18247 Rotehogstjärnen 50771998-09-01Programområde sötvatten1P1998/01789Abborre1789618.562.51Muskel  0.560.00708b0.00885b0.0115 0.00691         
18247 Rotehogstjärnen 50771998-09-01Programområde sötvatten1P1998/01783Abborre1783817.560.38Muskel  0.560.00714b0.00892b0.0105 0.00428         
18247 Rotehogstjärnen 50771998-09-01Programområde sötvatten1P1998/01784Abborre1784517.556.27Muskel  0.620.00641b0.00801b0.0103 0.00705         
18247 Rotehogstjärnen 50771998-09-01Programområde sötvatten1P1998/01785Abborre1785618.366.49Muskel  0.640.00625b0.00782b0.0116 0.00656         
18247 Rotehogstjärnen 50771998-09-01Programområde sötvatten1P1998/01786Abborre1786817.352.65Muskel  0.540.00745b0.00931b0.0106 0.00596         
18247 Rotehogstjärnen 50771998-09-01Programområde sötvatten1P1998/01787Abborre1787717.457.07Muskel  0.560.00715b0.00894b0.00947 0.00608         
18247 Rotehogstjärnen 50771998-09-01Programområde sötvatten1P1998/01788Abborre1788818.767.18Muskel  0.560.00715b0.00894b0.00894b0.00519         
18246 Rotehogstjärnen 50771997-09-07Programområde sötvatten1P1997/01972Abborre1972515.642.85Muskel 18.90.600.00666b0.00832b0.0142 0.00633         
18246 Rotehogstjärnen 50771997-09-07Programområde sötvatten1P1997/01973Abborre1973816.648.44Muskel 18.90.720.00552b0.00691b0.0159 0.0058         
18246 Rotehogstjärnen 50771997-09-07Programområde sötvatten1P1997/01974Abborre1974715.241.31Muskel 18.10.640.00623b0.00779b0.0142 0.00545         
18247 Rotehogstjärnen 50771998-09-01Programområde sötvatten1P1998/01780Abborre1780616.846.82Muskel  0.570.00699b0.00874b0.00997 0.00647         
18247 Rotehogstjärnen 50771998-09-01Programområde sötvatten1P1998/01781Abborre1781818.765.81Muskel  0.590.00677b0.00847b0.011 0.00644         
18247 Rotehogstjärnen 50771998-09-01Programområde sötvatten1P1998/01782Abborre1782516.045.43Muskel  0.490.0081b0.0101b0.0105 0.00506