IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4821) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
34431 Lilla Öresjön 48212007-08-22Programområde sötvatten10C2007/00775-00784Abborre77500784516.947.4Muskel  0.780.0051b0.006b0.0064b0.0051b        
37317 Lilla Öresjön 48212013-09-04Programområde sötvatten12C2013/00822-00833Abborre82200833516.747.1Muskel  0.640.0055b0.0055b0.0055b0.0076