IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4513) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
34912 Älgsjön 45132007-08-19Programområde sötvatten10C2007/01456-01465Abborre145601465616.544.8Muskel  0.680.0059b0.007b0.0074b0.0059b        
37311 Älgsjön 45132013-10-06Programområde sötvatten12C2013/02619-02630Abborre261902630617.955.3Muskel  0.440.0062b0.0062b0.0062b0.0062b