IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4213) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
34415 Tärnan 42132007-09-13Programområde sötvatten10C2007/01346-01355Abborre134601355617.449.3Muskel  0.590.0068b0.008b0.0085b0.0068b        
37329 Tärnan 42132013-10-04Programområde sötvatten12C2013/02719-02730Abborre271902730515.637.8Muskel  0.610.0056b0.0056b0.0056b0.0056b