IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(6) Station:(6718) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
18230 Krankesjön 67181989-09-22Programområde sötvatten1P1989/05480Mört5480617.866.7Muskel  1.030.0359   0.0641 0.0117         
18233 Krankesjön 67181992-10-15Programområde sötvatten1P1992/02489Mört24891022.4120.8Muskel  0.460.00652   0.0152 0.0087         
18238 Krankesjön 67181995-09-21Programområde sötvatten1P1995/05245Mört5245718.877.4Muskel  0.890.00528   0.00697 0.00652         
18228 Krankesjön 67181987-09-17Programområde sötvatten1P1987/04133Mört4133618.171.9Muskel  0.840.0238   0.0274 0.0167         
18228 Krankesjön 67181987-09-17Programområde sötvatten1P1987/04134Mört4134818.978.9Muskel  0.770.0234   0.0299 0.0169         
18228 Krankesjön 67181987-09-17Programområde sötvatten1P1987/04135Mört4135818.571.1Muskel  0.800.0275   0.0763 0.0138         
18239 Krankesjön 67181996-09-02Programområde sötvatten1P1996/04418Mört4418617.564.2Muskel  0.830.00746     0.00589         
18239 Krankesjön 67181996-09-02Programområde sötvatten1P1996/04419Mört4419619.082.1Muskel  1.120.00277     0.00492         
18239 Krankesjön 67181996-09-02Programområde sötvatten1P1996/04420Mört4420719.187.4Muskel  0.850.00201     0.00437         
18239 Krankesjön 67181996-09-02Programområde sötvatten1P1996/04412Mört4412720.095.9Muskel  0.870.00311     0.00518         
18239 Krankesjön 67181996-09-02Programområde sötvatten1P1996/04413Mört4413617.661.9Muskel  1.160.0026     0.00493         
18239 Krankesjön 67181996-09-02Programområde sötvatten1P1996/04414Mört4414718.672.5Muskel  1.110.00333     0.00577         
18239 Krankesjön 67181996-09-02Programområde sötvatten1P1996/04415Mört4415720.297.8Muskel  0.730.00469     0.00496         
18239 Krankesjön 67181996-09-02Programområde sötvatten1P1996/04416Mört4416718.479.7Muskel  0.700.00555     0.00498         
18239 Krankesjön 67181996-09-02Programområde sötvatten1P1996/04417Mört4417918.071.8Muskel  0.970.0029     0.00497         
18237 Krankesjön 67181995-09-20Programområde sötvatten1P1995/05241Mört52411020.9110.0Muskel  0.780.0058   0.00747 0.00657         
18238 Krankesjön 67181995-09-21Programområde sötvatten1P1995/05242Mört5242618.471.3Muskel  0.990.00395   0.00729 0.00658         
18238 Krankesjön 67181995-09-21Programområde sötvatten1P1995/05243Mört5243819.589.9Muskel  0.930.00497   0.00724 0.0067         
18238 Krankesjön 67181995-09-21Programområde sötvatten1P1995/05244Mört5244716.966.2Muskel  1.020.00551   0.00796 0.00757         
18238 Krankesjön 67181995-09-21Programområde sötvatten1P1995/05246Mört5246618.062.5Muskel  0.850.00366   0.00969 0.0078         
18239 Krankesjön 67181996-09-02Programområde sötvatten1P1996/04411Mört4411618.271.1Muskel  0.990.00455     0.00414         
18236 Krankesjön 67181994-10-17Programområde sötvatten1P1994/04355Mört4355723.4151.2Muskel  0.790.0802 0.0076 0.00779 0.00666         
18236 Krankesjön 67181994-10-17Programområde sötvatten1P1994/04356Mört4356824.0177.7Muskel  0.640.085 0.00896 0.00552 0.00637         
18237 Krankesjön 67181995-09-20Programområde sötvatten1P1995/05237Mört5237517.461.6Muskel  1.060.00555   0.00809 0.00593         
18237 Krankesjön 67181995-09-20Programområde sötvatten1P1995/05238Mört5238517.364.5Muskel  0.840.00526   0.00897 0.0061         
18237 Krankesjön 67181995-09-20Programområde sötvatten1P1995/05239Mört5239819.886.3Muskel  0.790.00586   0.00866 0.00522         
18237 Krankesjön 67181995-09-20Programområde sötvatten1P1995/05240Mört5240920.199.9Muskel  1.140.0056   0.0077 0.00674         
18236 Krankesjön 67181994-10-17Programområde sötvatten1P1994/04349Mört4349623.1158.0Muskel  0.680.0768 0.0107 0.00613 0.00538         
18236 Krankesjön 67181994-10-17Programområde sötvatten1P1994/04350Mört4350623.0149.7Muskel  0.790.0925 0.0114 0.00633 0.0068         
18236 Krankesjön 67181994-10-17Programområde sötvatten1P1994/04351Mört4351623.4156.4Muskel  0.970.103 0.0141 0.00702 0.0101         
18236 Krankesjön 67181994-10-17Programområde sötvatten1P1994/04352Mört4352622.7133.1Muskel  1.060.0794 0.0107 0.00713 0.00425         
18236 Krankesjön 67181994-10-17Programområde sötvatten1P1994/04353Mört4353822.0128.8Muskel  0.970.106 0.0115 0.00904 0.00902         
18236 Krankesjön 67181994-10-17Programområde sötvatten1P1994/04354Mört4354622.1128.7Muskel  0.960.0773 0.0106 0.00651 0.00846         
18235 Krankesjön 67181993-10-18Programområde sötvatten1P1993/04132Mört4132618.770.7Muskel  0.730.00202   0.00439 0.00817         
18235 Krankesjön 67181993-10-18Programområde sötvatten1P1993/04133Mört4133720.481.6Muskel  0.730.00088   0.00255 0.00592         
18235 Krankesjön 67181993-10-18Programområde sötvatten1P1993/04134Mört4134519.887.6Muskel  1.090.00221   0.00395 0.00897         
18235 Krankesjön 67181993-10-18Programområde sötvatten1P1993/04135Mört4135620.382.3Muskel  1.180.00303   0.00501 0.00913         
18236 Krankesjön 67181994-10-17Programområde sötvatten1P1994/04347Mört4347621.7131.5Muskel  1.080.0904 0.00975 0.00561 0.00763         
18236 Krankesjön 67181994-10-17Programområde sötvatten1P1994/04348Mört43481022.5136.4Muskel  0.950.0865 0.0125 0.00606 0.00687         
18233 Krankesjön 67181992-10-15Programområde sötvatten1P1992/02493Mört2493822.6127.1Muskel  0.620.00968   0.0145 0.00806         
18234 Krankesjön 67181993-10-11Programområde sötvatten1P1993/04137Mört4137517.857.3Muskel  1.260.00349   0.00485 0.00956         
18234 Krankesjön 67181993-10-11Programområde sötvatten1P1993/04138Mört4138618.972.4Muskel  1.060.00234   0.00398 0.0103         
18234 Krankesjön 67181993-10-11Programområde sötvatten1P1993/04139Mört4139519.073.8Muskel  0.910.00237   0.00426 0.00972         
18234 Krankesjön 67181993-10-11Programområde sötvatten1P1993/04140Mört4140720.094.9Muskel  0.630.00125   0.00332 0.00686         
18235 Krankesjön 67181993-10-18Programområde sötvatten1P1993/04131Mört4131519.072.6Muskel  1.200.00318   0.00415 0.00936         
18233 Krankesjön 67181992-10-15Programområde sötvatten1P1992/02486Mört24861125.6178.7Muskel  0.410.00976   0.00976 0.00976         
18233 Krankesjön 67181992-10-15Programområde sötvatten1P1992/02487Mört24871024.3150.4Muskel  0.460.0152   0.013 0.0109         
18233 Krankesjön 67181992-10-15Programområde sötvatten1P1992/02488Mört24881022.6133.2Muskel  0.48    0.0167 0.00833         
18233 Krankesjön 67181992-10-15Programområde sötvatten1P1992/02490Mört2490922.7129.6Muskel  0.450.00889   0.0111 0.00667         
18233 Krankesjön 67181992-10-15Programområde sötvatten1P1992/02491Mört2491821.091.3Muskel  0.490.00816   0.0102 0.00612         
12