IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(9425) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
37744 Karlskrona 94252015-05-16Programområde hav1C2015/05609Havsörn5609   Ägg  4.480.0178b0.489 0.0178b0.303         
37745 Karlskrona 94252015-05-15Programområde hav1C2015/05610Havsörn5610   Ägg  5.520.0181b0.555 0.0181b0.361