IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3672) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
36931 Mönsterås 36722013-05-07Programområde hav1C2013/03964Havsörn3964   Ägg  3.460.0173b0.759 0.0173b0.581         
37416 Mönsterås 36722014-05-20Programområde hav1C2014/04443Havsörn4443   Ägg  4.030.0195b0.524 0.0195b0.497         
37417 Mönsterås 36722014-05-23Programområde hav1C2014/04444Havsörn4444   Ägg  5.220.0175b0.426 0.0175b0.283