IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3668) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
37749 Degerhamn 36682015-05-17Programområde hav1C2015/05616Havsörn5616   Ägg  6.850.0175b0.214 0.0175b0.196         
37749 Degerhamn 36682015-05-17Programområde hav1C2015/05617Havsörn5617   Ägg  5.720.021b0.161 0.021b0.326