IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3665) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
36905 Västervik 36652012-05-26Programområde hav1C2012/05333Havsörn5333   Ägg  5.240.0191b0.588 0.0191b0.361         
37415 Västervik 36652014-05-28Programområde hav1C2014/04442Havsörn4442   Ägg  4.740.0183b0.732 0.0183b0.778         
36485 Västervik 36652010-01-01Programområde hav1C2010/11488Havsörn11488   Ägg  6.310.0206b0.541 0.0254b0.314         
36485 Västervik 36652010-01-01Programområde hav1C2010/11489Havsörn11489   Ägg  4.500.02b0.37 0.0244b0.231