IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3400) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
37405 Gnesta 34002014-05-10Programområde hav1C2014/04431Havsörn4431   Ägg  6.330.0203b0.0699 0.0203b0.0294         
37405 Gnesta 34002014-05-10Programområde hav1C2014/04432Havsörn4432   Ägg  4.680.0174b0.025 0.0174b0.0813         
37751 Gnesta 34002015-05-16Programområde hav1C2015/05619Havsörn5619   Ägg  4.510.02b0.0448 0.02b0.0427