IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3386) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
36906 Nyköping 33862012-05-21Programområde hav1C2012/05334Havsörn5334   Ägg  5.610.0178b0.216 0.0178b0.151         
36906 Nyköping 33862012-05-21Programområde hav1C2012/05335Havsörn5335   Ägg  5.340.0187b0.208 0.0187b0.161         
36906 Nyköping 33862012-05-21Programområde hav1C2012/05336Havsörn5336   Ägg  3.910.0256b0.394 0.0256b0.244         
37420 Nyköping 33862014-05-30Programområde hav1C2014/04436Havsörn4436   Ägg  3.550.0195b0.52 0.0195b0.363         
37421 Nyköping 33862014-05-30Programområde hav1C2014/04437Havsörn4437   Ägg  4.640.0192b0.437 0.0192b0.304         
36470 Nyköping 33862010-01-01Programområde hav1C2010/11322Havsörn11322   Ägg  5.230.0191b0.905 0.023b0.534