IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3369) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
36927 Östhammar 33692013-05-14Programområde hav1C2013/02273Havsörn2273   Ägg  7.210.0208b0.215 0.0208b0.111         
36467 Östhammar 33692010-01-01Programområde hav1C2010/11319Havsörn11319   Ägg  3.540.017b0.0443 0.0226b0.042