IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3171) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
36923 Norrtälje 31712013-06-02Programområde hav1C2013/02268Havsörn2268   Ägg  5.100.0196b0.381 0.0196b0.411         
36924 Norrtälje 31712013-05-21Programområde hav1C2013/02269Havsörn2269   Ägg  4.450.018b0.237 0.018b0.269         
36925 Norrtälje 31712013-05-22Programområde hav1C2013/02270Havsörn2270   Ägg  4.320.0162b0.178 0.0162b0.19         
37422 Norrtälje 31712014-05-24Programområde hav1C2014/04445Havsörn4445   Ägg  4.550.0185b0.478 0.0185b0.578         
37742 Norrtälje 31712015-05-20Programområde hav1C2015/05606Havsörn5606   Ägg  2.260.0177b0.968 0.0177b1.02         
37743 Norrtälje 31712015-05-23Programområde hav1C2015/05607Havsörn5607   Ägg  5.550.0162b0.289 0.0162b0.341         
37743 Norrtälje 31712015-05-23Programområde hav1C2015/05608Havsörn5608   Ägg  5.870.017b0.34 0.017b0.381