IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(2) Station:(6723) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
36734 Kvädöfjärden 67232011-10-11Programområde hav20C2011/06621-06640Blåmussla662106640 2.00.6Helkropp  1.440.0028b0.0057 0.0035b0.0068         
36734 Kvädöfjärden 67232011-10-11Programområde hav20C2011/06641-06660Blåmussla664106660 2.50.9Helkropp  1.360.0029b0.006 0.0037b0.0075         
36734 Kvädöfjärden 67232011-10-11Programområde hav20C2011/06661-06680Blåmussla666106680 3.01.5Helkropp  1.440.0028b0.0052 0.0035b0.0077         
36734 Kvädöfjärden 67232011-10-11Programområde hav20C2011/06681-06700Blåmussla668106700 3.31.7Helkropp  1.540.0026b0.0049 0.0032b0.0069         
36734 Kvädöfjärden 67232011-10-11Programområde hav20C2011/06701-06720Blåmussla670106720 3.72.5Helkropp  1.220.0033b0.0048 0.0041b0.0062         
37285 Kvädöfjärden 67232013-10-07Programområde hav50C2013/06247-06296Blåmussla624706296 2.30.7Helkropp  0.900.0045b0.0045b0.0045b0.0045b        
37000 Kvädöfjärden 67232012-10-08Programområde hav20C2012/06218-06237Blåmussla621806237   Helkropp  1.100.009b0.009 0.009b0.009b        
37000 Kvädöfjärden 67232012-10-08Programområde hav20C2012/06238-06257Blåmussla623806257   Helkropp  1.400.005b0.007 0.005b0.006         
37000 Kvädöfjärden 67232012-10-08Programområde hav20C2012/06258-06277Blåmussla625806277   Helkropp  1.300.004b0.006 0.004b0.005         
37000 Kvädöfjärden 67232012-10-08Programområde hav20C2012/06278-06297Blåmussla627806297   Helkropp  1.400.003b0.008 0.003b0.005         
37000 Kvädöfjärden 67232012-10-08Programområde hav20C2012/06298-06317Blåmussla629806317   Helkropp  1.300.003b0.007 0.003b0.006         
17802 Kvädöfjärden 67231997-09-22Programområde hav20C1997/08580-08599Blåmussla8580   Helkropp  1.270.0226 0.024 0.0183 0.00936         
17805 Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde hav20C1998/08046-08065Blåmussla8046   Helkropp  1.410.0168 0.0119 0.0159 0.00702         
17805 Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde hav20C1998/08066-08085Blåmussla8066   Helkropp  1.570.0168 0.00984 0.0152 0.00632         
17805 Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde hav20C1998/08086-08105Blåmussla8086   Helkropp  1.370.0189 0.0111 0.0168 0.00688         
17805 Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde hav20C1998/08106-08125Blåmussla8106   Helkropp  1.150.0193 0.012 0.0156 0.00643         
17805 Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde hav20C1998/08126-08145Blåmussla8126   Helkropp  1.820.0179 0.0127 0.0169 0.00647         
17794 Kvädöfjärden 67231995-10-27Programområde hav1C1995/08743Blåmussla8743   Helkropp  0.620.0325   0.0295 0.00874         
17795 Kvädöfjärden 67231995-10-29Programområde hav1C1995/08744Blåmussla8744   Helkropp  0.700.0377   0.0334 0.00927         
17799 Kvädöfjärden 67231996-10-03Programområde hav1C1996/08006Blåmussla8006   Helkropp  1.450.0231 0.0169 0.0177 0.00469         
17802 Kvädöfjärden 67231997-09-22Programområde hav20C1997/08520-08539Blåmussla8520   Helkropp  1.270.02 0.0279 0.0188 0.00915         
17802 Kvädöfjärden 67231997-09-22Programområde hav20C1997/08540-08559Blåmussla8540   Helkropp  1.270.0262 0.0243 0.0208 0.00901         
17802 Kvädöfjärden 67231997-09-22Programområde hav20C1997/08560-08579Blåmussla8560   Helkropp  1.250.028 0.0265 0.0219 0.0101         
27263 Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde hav20C2000/08334-08353Blåmussla8334   Helkropp  1.480.0122 0.0114 0.0104 0.00588         
27263 Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde hav20C2000/08354-08373Blåmussla8354   Helkropp  1.410.0104 0.0106 0.00864 0.00658         
27263 Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde hav20C2000/08374-08393Blåmussla8374   Helkropp  1.560.0103 0.011 0.00902 0.0055         
27263 Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde hav20C2000/08394-08413Blåmussla8394   Helkropp  1.760.00957 0.0117 0.00866 0.00564         
27263 Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde hav20C2000/08414-08433Blåmussla8414   Helkropp  1.690.0141 0.0138 0.0102 0.00633         
27264 Kvädöfjärden 67231999-10-08Programområde hav20C1999/08592-08611Blåmussla8592   Helkropp  1.000.0133 0.0135 0.0134 0.00629         
31674 Kvädöfjärden 67232004-09-20Programområde hav20C2004/08970-08989Blåmussla8970   Helkropp  1.370.0065 0.0104 0.0057 0.00562         
28905 Kvädöfjärden 67232001-10-02Programområde hav20C2001/08277-08296Blåmussla8277   Helkropp  1.260.00915 0.00843 0.00795 0.00469         
28905 Kvädöfjärden 67232001-10-02Programområde hav20C2001/08297-08316Blåmussla8297   Helkropp  1.300.00747 0.00886 0.00747 0.00508         
28905 Kvädöfjärden 67232001-10-02Programområde hav20C2001/08317-08336Blåmussla8317   Helkropp  1.370.00737 0.00912 0.00715 0.00496         
28905 Kvädöfjärden 67232001-10-02Programområde hav20C2001/08337-08356Blåmussla8337   Helkropp  1.380.00791 0.00733 0.00697 0.0045         
28905 Kvädöfjärden 67232001-10-02Programområde hav20C2001/08357-08376Blåmussla8357   Helkropp  1.600.00749 0.00942 0.00705 0.00562b        
29696 Kvädöfjärden 67232003-10-15Programområde hav20C2003/08251-08270Blåmussla8251   Helkropp  1.690.00904   0.0065 0.00727         
29696 Kvädöfjärden 67232003-10-15Programområde hav20C2003/08271-08290Blåmussla8271   Helkropp  1.350.00773   0.00572 0.00609         
29696 Kvädöfjärden 67232003-10-15Programområde hav20C2003/08291-08310Blåmussla8291   Helkropp  1.530.00685   0.00561 0.00698         
31674 Kvädöfjärden 67232004-09-20Programområde hav20C2004/08910-08929Blåmussla8910   Helkropp  1.350.00735 0.01 0.00594 0.00616         
31674 Kvädöfjärden 67232004-09-20Programområde hav20C2004/08930-08949Blåmussla8930   Helkropp  0.250.048 0.0769 0.0427 0.0468         
31674 Kvädöfjärden 67232004-09-20Programområde hav20C2004/08950-08969Blåmussla8950   Helkropp  1.690.00956 0.0131 0.0075 0.0069         
29695 Kvädöfjärden 67232002-10-07Programområde hav20C2002/08256-08275Blåmussla8256   Helkropp  1.280.00875 0.0109 0.00922 0.00469         
29695 Kvädöfjärden 67232002-10-07Programområde hav20C2002/08276-08295Blåmussla8276   Helkropp  1.910.00619 0.0117 0.00666 0.00472b        
29695 Kvädöfjärden 67232002-10-07Programområde hav20C2002/08296-08315Blåmussla8296   Helkropp  1.550.00963 0.012 0.00866 0.00582b        
29695 Kvädöfjärden 67232002-10-07Programområde hav20C2002/08316-08335Blåmussla8316   Helkropp  2.170.0065 0.0111 0.0071 0.00424         
29695 Kvädöfjärden 67232002-10-07Programområde hav20C2002/08336-08355Blåmussla8336   Helkropp  2.400.00726 0.0115 0.00722 0.00446         
29696 Kvädöfjärden 67232003-10-15Programområde hav20C2003/08211-08230Blåmussla8211   Helkropp  1.240.00741   0.00652 0.00692         
33921 Kvädöfjärden 67232006-10-09Programområde hav20C2006/08398-08417Blåmussla8398   Helkropp  1.460.00439 0.00831 0.0035 0.00501         
34045 Kvädöfjärden 67232007-01-01Programområde hav20C2007/05061-05080Blåmussla50615080 3.31.8Helkropp  1.100.006 0.008 0.005b0.004         
34045 Kvädöfjärden 67232007-01-01Programområde hav20C2007/05081-05100Blåmussla50815100 3.72.3Helkropp  0.990.004 0.007 0.005b0.004         
12