IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(2) Station:(3859) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
36732 Fjällbacka 38592011-10-29Programområde hav20C2011/06246-06265Blåmussla624606265 6.730.0Helkropp  1.160.0035b0.0043b0.0043b0.0035b        
36732 Fjällbacka 38592011-10-29Programområde hav20C2011/06266-06285Blåmussla626606285 7.133.9Helkropp  1.190.0034b0.0042b0.0042b0.0034b        
36732 Fjällbacka 38592011-10-29Programområde hav20C2011/06286-06305Blåmussla628606305 7.340.5Helkropp  1.010.004b0.005b0.005b0.004b        
36732 Fjällbacka 38592011-10-29Programområde hav20C2011/06306-06325Blåmussla630606325 7.746.7Helkropp  0.890.0045b0.0056b0.0056b0.0045b        
36732 Fjällbacka 38592011-10-29Programområde hav20C2011/06326-06345Blåmussla632606345 7.854.3Helkropp 12.051.250.0032b0.004b0.004b0.0032b        
37273 Fjällbacka 38592013-10-18Programområde hav20C2013/05381-05400Blåmussla538105400 6.530.5Helkropp  1.200.0034b0.0034b0.0034b0.0034b        
36997 Fjällbacka 38592012-11-01Programområde hav20C2012/05715-05734Blåmussla571505734   Helkropp  1.700.005b0.005b0.005b0.005b        
36997 Fjällbacka 38592012-11-01Programområde hav20C2012/05735-05754Blåmussla573505754   Helkropp  1.300.003b0.003b0.003b0.003b        
36997 Fjällbacka 38592012-11-01Programområde hav20C2012/05755-05774Blåmussla575505774   Helkropp  1.200.003b0.003b0.003b0.003b        
36997 Fjällbacka 38592012-11-01Programområde hav20C2012/05775-05794Blåmussla577505794   Helkropp  1.000.004b0.004b0.004b0.004b        
36997 Fjällbacka 38592012-11-01Programområde hav20C2012/05795-05814Blåmussla579505814   Helkropp 12.891.400.003b0.003b0.003b0.003b        
17862 Fjällbacka 38591996-10-28Programområde hav1C1996/08327Blåmussla8327   Helkropp  2.460.0085 0.00354 0.0256 0.00541         
17862 Fjällbacka 38591996-10-28Programområde hav1C1996/08347Blåmussla8347   Helkropp  1.990.0083 0.00322 0.0283 0.00428         
17862 Fjällbacka 38591996-10-28Programområde hav1C1996/08367Blåmussla8367   Helkropp  1.890.00873 0.00381 0.0255 0.00429         
17865 Fjällbacka 38591997-11-03Programområde hav1C1997/08275Blåmussla8275   Helkropp  1.220.0097 0.00493 0.0271 0.00197         
17865 Fjällbacka 38591997-11-03Programområde hav1C1997/08295Blåmussla8295   Helkropp  1.230.00981 0.00511 0.0253 0.00178         
17865 Fjällbacka 38591997-11-03Programområde hav1C1997/08315Blåmussla8315   Helkropp  1.180.00956 0.00474 0.0251 0.00203         
17860 Fjällbacka 38591995-01-09Programområde hav1C1995/08850Blåmussla8850   Helkropp  1.770.0127 0.00542 0.021 0.00384         
17860 Fjällbacka 38591995-01-09Programområde hav1C1995/08870Blåmussla8870   Helkropp  1.860.013 0.00484 0.0209 0.00344         
17860 Fjällbacka 38591995-01-09Programområde hav1C1995/08890Blåmussla8890   Helkropp  1.630.0133 0.00448 0.0205 0.00325         
17860 Fjällbacka 38591995-01-09Programområde hav1C1995/08910Blåmussla8910   Helkropp  1.860.0132 0.00489 0.02 0.00306         
17862 Fjällbacka 38591996-10-28Programområde hav1C1996/08287Blåmussla8287   Helkropp  2.860.00706 0.00336 0.0224 0.00364         
17862 Fjällbacka 38591996-10-28Programområde hav1C1996/08307Blåmussla8307   Helkropp  2.680.00802 0.00325 0.0245 0.00451         
17832 Fjällbacka 38591989-10-23Programområde hav1C1989/08168Blåmussla8168   Helkropp  1.350.0199 0.00654 0.0377 0.00493         
17833 Fjällbacka 38591990-10-29Programområde hav1C1990/08301Blåmussla8301   Helkropp  1.380.0111   0.0246           
17853 Fjällbacka 38591991-09-23Programområde hav1C1991/08140Blåmussla8140   Helkropp  0.680.0165   0.0403 0.00335         
17856 Fjällbacka 38591992-10-26Programområde hav1C1992/08233Blåmussla8233   Helkropp  0.430.014   0.0209           
17858 Fjällbacka 38591994-10-20Programområde hav1C1994/08168Blåmussla8168   Helkropp  1.230.00869 0.00292 0.0154 0.00165         
17860 Fjällbacka 38591995-01-09Programområde hav1C1995/08830Blåmussla8830   Helkropp  1.620.0127 0.00519 0.0215 0.00401         
17867 Fjällbacka 38591998-11-05Programområde hav1C1998/08277Blåmussla8277   Helkropp  2.250.00587 0.00489b0.025 0.00151         
17867 Fjällbacka 38591998-11-05Programområde hav1C1998/08297Blåmussla8297   Helkropp  2.130.00574 0.00517b0.0234 0.00141b        
17867 Fjällbacka 38591998-11-05Programområde hav1C1998/08317Blåmussla8317   Helkropp  2.290.00604 0.00481b0.0242 0.00131b        
17867 Fjällbacka 38591998-11-05Programområde hav1C1998/08337Blåmussla8337   Helkropp  1.870.00568 0.00589b0.0224 0.00161b        
17815 Fjällbacka 38591983-11-10Programområde hav1C1983/08041Blåmussla8041   Helkropp  0.93    0.066           
17826 Fjällbacka 38591988-02-02Programområde hav1C1988/08500Blåmussla8500   Helkropp  0.950.0657   0.071 0.00646         
27266 Fjällbacka 38591999-10-29Programområde hav1C1999/08394Blåmussla8394   Helkropp  1.450.00578 0.00344b0.013 0.00199         
27266 Fjällbacka 38591999-10-29Programområde hav1C1999/08414Blåmussla8414   Helkropp  1.510.00595 0.00662b0.0142 0.00265b        
27266 Fjällbacka 38591999-10-29Programområde hav1C1999/08434Blåmussla8434   Helkropp  1.360.00705 0.00367b0.0153 0.00147b        
27266 Fjällbacka 38591999-10-29Programområde hav1C1999/08454Blåmussla8454   Helkropp  1.070.00713 0.00469b0.0145 0.00188b        
17865 Fjällbacka 38591997-11-03Programområde hav1C1997/08355Blåmussla8355   Helkropp  1.160.0112 0.00457 0.0338 0.00216         
17867 Fjällbacka 38591998-11-05Programområde hav1C1998/08257Blåmussla8257   Helkropp  2.300.00579 0.00479b0.0239 0.00161         
27265 Fjällbacka 38592000-11-11Programområde hav1C2000/08673Blåmussla8673   Helkropp  2.290.00397 0.00436b0.00986 0.00323         
27265 Fjällbacka 38592000-11-11Programområde hav1C2000/08693Blåmussla8693   Helkropp  2.220.00383 0.0045b0.00937 0.00306         
27265 Fjällbacka 38592000-11-11Programområde hav1C2000/08713Blåmussla8713   Helkropp  2.310.00376 0.00432b0.0089 0.00316         
27265 Fjällbacka 38592000-11-11Programområde hav1C2000/08733Blåmussla8733   Helkropp  2.080.00453 0.00482b0.0107 0.00352         
27265 Fjällbacka 38592000-11-11Programområde hav1C2000/08753Blåmussla8753   Helkropp  2.200.00436 0.00454b0.0109 0.0025         
27266 Fjällbacka 38591999-10-29Programområde hav1C1999/08374Blåmussla8374   Helkropp  2.370.00574 0.00422b0.0139 0.00169b        
28906 Fjällbacka 38592001-10-22Programområde hav1C2001/08099Blåmussla8099   Helkropp  1.300.00438 0.00384b0.00806 0.00307b        
29365 Fjällbacka 38592002-10-19Programområde hav1C2002/08651Blåmussla8651   Helkropp  1.860.00375b0.00536b0.00483b0.00483b        
29365 Fjällbacka 38592002-10-19Programområde hav1C2002/08671Blåmussla8671   Helkropp  1.690.00414b0.00592b0.00533b0.00533b        
123