IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(2) Station:(30709) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtIndivid IDÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %alfa-HCH mg/kg lw*beta-HCH mg/kg lw*gamma-HCH mg/kg lw*HCB mg/kg lw*alpha- chlordane mg/kg lw*gamma- chlordane mg/kg lw*oxy- chlordane mg/kg lw*trans- nonachlor mg/kg lw*
36737 Nidingen 307092011-10-08Programområde hav20C2011/08292-08311Blåmussla829208311 5.929.7Helkropp  1.690.0024b0.003b0.003b0.0038         
36737 Nidingen 307092011-10-08Programområde hav20C2011/08312-08331Blåmussla831208331 6.737.4Helkropp  1.420.0028b0.0035b0.0035b0.0039         
36737 Nidingen 307092011-10-08Programområde hav20C2011/08332-08351Blåmussla833208351 7.244.7Helkropp  1.350.003b0.0037b0.0037b0.0037         
36737 Nidingen 307092011-10-08Programområde hav20C2011/08352-08371Blåmussla835208371 7.548.2Helkropp  1.620.0025b0.0031b0.0031b0.0037         
36737 Nidingen 307092011-10-08Programområde hav20C2011/08372-08391Blåmussla837208391 8.056.3Helkropp 16.231.950.0021b0.0026b0.0026b0.0031         
37268 Nidingen 307092013-10-15Programområde hav20C2013/04307-04326Blåmussla430704326 4.78.7Helkropp  0.900.0045b0.0045b0.0045b0.0045b        
17632 Nidingen 307091995-09-19Programområde hav1C1995/08306Blåmussla8306   Helkropp  0.830.0135 0.00506 0.0204 0.00217         
36995 Nidingen 307092012-12-12Programområde hav20C2012/07695-07714Blåmussla769507714   Helkropp  2.700.005b0.005b0.005b0.005b        
36995 Nidingen 307092012-12-12Programområde hav20C2012/07715-07734Blåmussla771507734   Helkropp  2.500.005b0.005b0.005b0.005b        
36995 Nidingen 307092012-12-12Programområde hav20C2012/07735-07754Blåmussla773507754   Helkropp  2.200.004b0.004b0.004b0.004         
36995 Nidingen 307092012-12-12Programområde hav20C2012/07755-07774Blåmussla775507774   Helkropp  2.000.004b0.004b0.004b0.004b        
36995 Nidingen 307092012-12-12Programområde hav20C2012/07775-07794Blåmussla777507794   Helkropp 16.421.700.005b0.005b0.005b0.005b        
17626 Nidingen 307091993-09-30Programområde hav1C1993/08099Blåmussla8099   Helkropp  0.490.0163 0.0122 0.0225 0.00408         
17628 Nidingen 307091994-09-23Programområde hav1C1994/08008Blåmussla8008   Helkropp  0.580.0157 0.00677 0.0203 0.00239         
17632 Nidingen 307091995-09-19Programområde hav1C1995/08201Blåmussla8201   Helkropp  0.880.0159 0.0042 0.0223 0.00216         
17632 Nidingen 307091995-09-19Programområde hav1C1995/08221Blåmussla8221   Helkropp  0.740.0141 0.00365 0.0212 0.00203         
17632 Nidingen 307091995-09-19Programområde hav1C1995/08266Blåmussla8266   Helkropp  0.840.0139 0.00393 0.0192 0.00179         
17632 Nidingen 307091995-09-19Programområde hav1C1995/08286Blåmussla8286   Helkropp  0.790.0167 0.00633 0.0286 0.00228         
17593 Nidingen 307091983-11-17Programområde hav1C1983/08042Blåmussla8042   Helkropp  2.14    0.073           
17609 Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1C1988/08047Blåmussla8047   Helkropp  1.560.029 0.00675 0.0451 0.00213         
17611 Nidingen 307091989-09-13Programområde hav1C1989/08047Blåmussla8047   Helkropp  0.660.0259   0.0345           
17616 Nidingen 307091990-10-22Programområde hav1C1990/08328Blåmussla8328   Helkropp  1.160.0179   0.0349           
17618 Nidingen 307091991-10-08Programområde hav1C1991/08007Blåmussla8007   Helkropp  0.770.0204   0.0464 0.00286         
17620 Nidingen 307091992-10-01Programområde hav1C1992/08121Blåmussla8121   Helkropp  0.270.0222   0.0296           
17641 Nidingen 307091998-09-22Programområde hav1C1998/08154Blåmussla8154   Helkropp  1.330.00842 0.00511 0.0236 0.0021         
17641 Nidingen 307091998-09-22Programområde hav1C1998/08169Blåmussla8169   Helkropp  2.000.00711 0.00551b0.02 0.0017         
17641 Nidingen 307091998-09-22Programområde hav1C1998/08184Blåmussla8184   Helkropp  1.250.00941 0.0047 0.0274 0.00207         
17641 Nidingen 307091998-09-22Programområde hav1C1998/08199Blåmussla8199   Helkropp  1.650.00877 0.00665b0.0276 0.00206         
17641 Nidingen 307091998-09-22Programområde hav1C1998/08214Blåmussla8214   Helkropp  1.350.00799 0.00451 0.0218 0.00215         
17585 Nidingen 307091981-10-28Programområde hav1C1981/08003Blåmussla8003   Helkropp  1.89    0.049           
17635 Nidingen 307091996-09-19Programområde hav1C1996/08148Blåmussla8148   Helkropp  0.700.00712 0.0828 0.0174 0.00256         
17637 Nidingen 307091997-09-03Programområde hav1C1997/08001Blåmussla8001   Helkropp  0.490.0112 0.0102b0.0268 0.00286b        
17637 Nidingen 307091997-09-03Programområde hav1C1997/08021Blåmussla8021   Helkropp  0.800.0118 0.00625b0.025 0.00187         
17637 Nidingen 307091997-09-03Programområde hav1C1997/08041Blåmussla8041   Helkropp  0.990.0114 0.00659 0.025 0.00183         
17637 Nidingen 307091997-09-03Programområde hav1C1997/08061Blåmussla8061   Helkropp  0.870.0103 0.00575b0.0236 0.00172         
17637 Nidingen 307091997-09-03Programområde hav1C1997/08081Blåmussla8081   Helkropp  0.980.00918 0.00602 0.024 0.00163         
27268 Nidingen 307091999-10-20Programområde hav1C1999/08056Blåmussla8056   Helkropp  0.930.00637 0.0054b0.0138 0.00216b        
27268 Nidingen 307091999-10-20Programområde hav1C1999/08096Blåmussla8096   Helkropp  1.270.00679 0.00789b0.016 0.00316b        
17635 Nidingen 307091996-09-19Programområde hav1C1996/08068Blåmussla8068   Helkropp  0.820.00771 0.00808 0.0137 0.00257         
17635 Nidingen 307091996-09-19Programområde hav1C1996/08088Blåmussla8088   Helkropp  0.670.0081 0.0054 0.0183 0.0033         
17635 Nidingen 307091996-09-19Programområde hav1C1996/08108Blåmussla8108   Helkropp  1.050.0104 0.0624 0.0234 0.00239         
17635 Nidingen 307091996-09-19Programområde hav1C1996/08128Blåmussla8128   Helkropp  0.760.00654 0.0137 0.0158 0.00196         
27267 Nidingen 307092000-12-20Programområde hav1C2000/09046Blåmussla9046   Helkropp  1.410.00432 0.00382 0.00899 0.0029         
27267 Nidingen 307092000-12-20Programområde hav1C2000/09066Blåmussla9066   Helkropp  1.350.00399 0.00369b0.00812 0.00273         
27267 Nidingen 307092000-12-20Programområde hav1C2000/09086Blåmussla9086   Helkropp  1.710.00451 0.00586b0.00937 0.0024         
27267 Nidingen 307092000-12-20Programområde hav1C2000/09106Blåmussla9106   Helkropp  1.380.00406 0.00362b0.00891 0.00239         
27268 Nidingen 307091999-10-20Programområde hav1C1999/08016Blåmussla8016   Helkropp  0.990.00629 0.00507b0.0129 0.00203b        
27268 Nidingen 307091999-10-20Programområde hav1C1999/08036Blåmussla8036   Helkropp  1.010.0075 0.00494b0.0157 0.00197b        
29367 Nidingen 307092001-12-05Programområde hav1C2001/08537Blåmussla8537   Helkropp  1.410.00354   0.00644 0.00283b        
29367 Nidingen 307092001-12-05Programområde hav1C2001/08557Blåmussla8557   Helkropp  1.280.00375   0.00625 0.00313b        
123