IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7939) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Djursjön79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00272Tornfalk   Ägg  5.790.00138b  0.00138b  0.00138b    0.0201       0.158           0.0875     
Djursjön79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00273Tornfalk   Ägg  6.270.00128b  0.00128b  0.00128b    0.018       0.13           0.0733     
Djursjön79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00274Tornfalk   Ägg  7.500.0016b  0.0016b  0.0016b    0.0173       0.127           0.0748     
Djursjön79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00275Tornfalk   Ägg19.886 5.740.00139b  0.00139b  0.00139b    0.0132       0.111           0.0674     
Djursjön79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00276Tornfalk   Ägg19.609 5.850.00137b  0.00137b  0.00137b    0.013       0.11           0.0714